רקמה ממוחשבת

תנאי שימוש באתר רקמה ממוחשבת

רקמה ממוחשבת רקמה ממוחשבת
רקמה ממוחשבת - ראשי |  אודות |  מכונות רקמה |  שאלות ותשובות |  מאמרים |  צור קשר |  בלוג רקמה ממוחשבת

תקנון אתר

"רקמה ממוחשבת" - מדיניות ותנאי שימוש באתר

תנאי השימוש המובאים כאן נועדו להבטיח כי לקוחות "רקמה ממוחשבת" – המרכז הישראלי לשירותי דיגיטציה ורקמה, יוכלו לבצע רכישות של שירותים ומוצרים אותם מציע האתר באופן נוח, בטוח ועם שקט נפשי בכל הקשור להתקשרות העסקית בין שני הצדדים. אנו נמשיך להשקיע מאמצים ומשאבים כדי לוודא שכל לקוחותינו יקבלו שירות ומוצרים באיכות הגבוהה ביותר.
אנו מעריכים מאוד את התעניינותך בשירותנו, ומבקשים כי לפני שתשלח את טופס ההזמנה שבאתר, תקדיש מספר דקות לקריאת מסמך זה המגדיר את תנאי ומדיניות השימוש באתר שעל פיהן אנו פועלים. מעצם השימוש באתר וביצוע רכישות דרכו, אתה מתחיב למעשה לפעול ע"פ תנאים אילו.
"רקמה ממוחשבת" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המדיניות והתנאים המנחים אותך בשימוש האתר באים תראה צורך בכך. מעצם השימוש באתר אתה נותן את הסכמתך לפעול גם ע"פ שינויים אילו. "רקמה ממוחשבת" יכולה להוסיף, למחוק, לשנות או להעתיק כל חלק באתר לרבות תכנים, ציוד או תוכנות המאפשרים גישה לאתר זה. כל שינוי או עדכון יהיו ברי תוקף מידית לאחר פרסומם באתר או מחוצה לו.

התמקדות עסקית. "רקמה ממוחשבת" – המרכז הישראלי לשירותי דיגיטציה ורקמה משרתת לקוחות  בקטגוריות של: עסקים וחברות, ארגונים ממשלתיים, אגודות וארגונים חברתיים, ארגונים קהילתיים, ארגונים שלא לצרכי רווח, איגודים מקצועיים ומסחריים, קמעונאים ומתווכים. לרבות מחלקות ואגפים בתוך הארגונים והמוסדות המוזכרים לעיל.

ביטול הזמנה. לאחר שליחת טופס הזמנת עבודה ולאחר אישור קובץ הרקמה ותשלום או הסדר התשלום דרך האתר או בטלפון, ולאחר שהמוצר נשלח ללקוח בדרך ובאופן המועדפים עליו, ביטול ההזמנה בחלקה או כולה – יגרור תשלום של 15 אחוזים מערך ההזמנה כולה וכרטיס האשראי או חשבונו של הלקוח יזוכה בהפרש (כלומר 85 אחוזים מערך ההזמנה כולה). עלויות שילוח ההחזרה יחולו על הלקוח. יוצא דופן לכלל זה יאושר רק במקרה שהביטול נעשה כתוצאה ממוצר או פריט פגום או ניזוק, או אם המוצר או הפריט הלא נכונים נשלחו אל הלקוח.

זכויות יוצרים. כל התכנים הכלולים באתר זה, כגון טקסטים, גרפיקות, לוגואים, כפתורים מסוג איקון, הדמיות, קבצי אודיו, מידע מהודר ותוכנות הינם רכושה של "רקמה ממוחשבת" או של ספקי התוכן שלה, והינם מוגנים באמצעות חוקי זכויות יוצרים וקניין רוחי ישראלים ובין לאומיים. הידור התכנים באתר זה הינם רכושה הבלעדי של "רקמה ממוחשבת" – המרכז הישראלי לשירותי דיגיטציה ורקמה ומוגנים משפטית וחוקית באמצעות כל חוקי הקניין הרוחני וזכויות היוצרים הישראלים והבין לאומיים. כל התוכנות באתר זה הינם רכושה הבלעדי של "רקמה ממוחשבת" – המרכז הישראלי לשירותי דיגיטציה ורקמה ומוגנים משפטית וחוקית באמצעות כל חוקי הקניין הרוחני וזכויות היוצרים הישראלים והבין לאומיים. השימוש בתוכן אתר זה על ידך או מי מטעמך אסור אלא אם קיבלת כאן אישור לכך. כל שימוש ללא רשות של תמונות והדמיות וויזואליות המופיעים באתר זה דינו כהפרה של חוקי זכויות יוצרים, חוקי בלעדיות, חוקי קניין רוחני פרטיות והוצאה לאור. כל הסמלים המסחריים, הלוגואים והאיקונים בהם עושה שימוש "רקמה ממוחשבת" באתר זה הינם רכושה של "רקמה ממוחשבת" או שותפיה העסקיים. אתר זה אינו מכיל בשום אופן או מובן כל הצהרה או רישיון או נתינה של זכות שימוש, העתקה, העברה, מכירה או השכרה של אי אילו מהתכנים המופיעים בו לרבות כל סמל מסחרי המופיע בו מבלי לקבל רשות בכתב מ"רקמה ממוחשבת" או צד שלישי העשוי להיות הבעלים של הסמל המסחרי המופיע באתר זה. בקשות בנידון יש להפנות בכתב ל"רקמה ממוחשבת" – המרכז הישראלי לשירותי דיגיטציה ורקמה, לכתובת המופיעה בטופס "צור קשר" שבאתר זה.

זכויות שימוש בזכויות יוצרים ובסמלים מסחריים. כנציג ובעלים של כל חומר אותו הינך שולח ל"רקמה ממוחשבת" הינך מצהיר מעצם נתינת החומרים כי יש לך את הזכות להשתמש, להעתיק ולהפיץ כל זכות יוצרים, סמל מסחרי, לוגו, הצהרה, גרפיקה, יצירת אומנות, שם, תמונה, פורטרט, צילום או הדמיה של כל אדם או כל רכוש באופן שבו ירקמו או יודפסו או יעברו לכל סוג פריט כלשהו אותו הזמנת מ"רקמה ממוחשבת". בכך הינך מצהיר כי אינך מפר כל זכויות של צד שלישי. הינך מסכים כי מעצם הזמנת העבודה על ידיך הינך משחרר את "רקמה ממוחשבת", בעליה, מנהליה, ומי מבין עובדיה סוכניה ונציגיה מכל תביעה, דרישה, טענה, אובדן, אחריות, נזיקין או הוצאות העלולים להיגרם לה בעקבות הזמנת העבודה אותה שלחת וזאת לרבות מכל גורם צד שלישי. והנך מסכים לשלם כל פסק דין או עסקת טיעון לרבות הוצאות עו"ד וייצוג משפטי שידרשו מ"רקמה ממוחשבת" לצורך הגנה כנגד תביעות, דרישות או טענות אילו.
האחריות להוכיח כי לא קיימת הגנה של זכויות יוצרים על סמנים מסחריים חלה עליך. הינך האחראי הבלעדי לקבלת רשות ורישיון מצד שלישי אשר זכויותיהם עלולים להיות מופרים. איננו לוקחים על עצמנו כל אחריות על נזקים או הפרות שיגרמו לצד שלישי בעקבות שימוש של לקוח שלנו בלוגו או כל סימן מסחרי אחר.

דיוק בצבעים. "רקמה ממוחשבת" מציגה באתר גרפיקות ורקמות על מוצרים בצבעים מדויקים עד כמה שניתן להעביר דרך מסך המחשב. אך איננו יכולים לערוב לכך שהתצוגה ע"ג מסך המחשב שלך תהיה מדויקת באותה מידה. הצבעים המופיעים באתר הם לייחוס בלבד. הצבעים אותם אתם רואים על המסך שלכם תלויים יהיו בסוג המסך ואיכותו ויתכן כי יהיו מעט שונים מצבעיו של המוצר עצמו. "רקמה ממוחשבת" אינה לוקחת על עצמה אחריות על הבדלים מינורים אילו.

אחריות על טענות. יתכן ואתר זה יפרסם קישורים לאתרים אחרים הנמצאים בבעלות צד שלישי ומתוחזקים על ידו. "רקמה ממוחשבת" אינה מפעילה או שולטת בדרך כלשהי על מידע, מוצרים או שירותים המסופקים ע"י אתרים אילו.
"רקמה ממוחשבת" אינה יכולה לערוב כי כל הפונקציונאליות שבאתר יפעלו תמיד ללא תקלות או שגיאות. וכי שגיאות אילו יתוקנו ברגע שיופיעו. אנו מתחזקים את האתר על בסיס קבוע ומפנים לכך משאבים רבים, אך גם תלויים בגורמים וספקים טכניים שונים ולכן איננו יכולים להתחייב על זמן הטיפול בתקלות. כמו כן אין אנו יכולים לערוב לכך כי השרתים בהם מתארח האתר יהיו תמיד בטוחים מווירוסים או כל קומפוננט היכול להסב נזקים. בנוסף אין באפשרותנו להיות אחראיים מטעמנו או מטעם כל גורם אחר מטעמנו בכל הקשור לשימוש או לתוצאות השימוש בחומרים שבאתר זה או באתרי צד שלישי במובן של נכונותם או אמינותם של התכנים אותם הם מפרסמים. אתם מבינים ומסכימים כי כל מידע או קובץ שהורד מאתרנו הורד על דעתכם ובשיקול דעתכם הבלעדי, וכן תהיו אתם האחראיים הבלעדיים באים יגרם נזק כלשהו למערכות המחשוב שלכם, כולל איבוד מידע כתוצאה מהורדות החומרים ו\או המידע. שום עצה או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, שהתקבל על ידכם מ"רקמה ממוחשבת" דרך או מאתר זה אינו יכול לשמש כלקיחת אחריות מצידנו בכל הקשור לסוגיות אילו.

הגבלים על שימוש בתכנים. אתר זה הינו בבעלות "רקמה ממוחשבת" – המרכז הישראלי לשירותי דיגיטציה ורקמה, ומתוחזק על ידה. רשות ניתנת לגשת לאתר ולנווט בין דפיו ותכניו. זאת בעזרת שימוש בכלי מחשוב המריצים תוכנת גלישה, וזאת אך ורק לצרכים אישיים ולא מסחריים. אין להפיץ לאמץ או ליצר עבודות נגזרות, לנתב מחדש, למחזר, או להפיץ את התכנים שבאתר זה למטרות מסחריות או ציבוריות, לרבות תכני הטקסט, התמונות, אודיו ווידאו, ללא אישור בכתב מ"רקמה ממוחשבת". למעט המקרים בהם יינתן אישור בכתב, אין להשתמש בחומרים שבאתר זה או כל אתר אחר שבבעלות "רקמה ממוחשבת", כדי להעתיק, לשכתב, לפרסם מחדש, להעלות לאירוח בשרתים אחרים, להוציא לאור, לשלוח או להפיץ בדרך כלשהי. יש באפשרותכם להשתמש בתכני האתר למטרות אישיות בלבד ולא מסחריות.

סיום החלת תנאי שימוש. הסכם זה הינו בר תוקף עד שיוסר ע"י "רקמה ממוחשבת". סיום החלת התנאים יתכן ויכול בכל זמן עם או ללא הודעה מוקדמת. במקרה של סיום התנאים אין לאף אדם או גוף כלשהו רשות לשנות את אופן השימוש באתר ובתכניו אף כי יתכן ואינם מפורסמים ברשת האינטרנט.

שינויים בתנאי השימוש. לאחר פרסומם של תנאים אילו באתר זה או לאחר הודעה אחרת שתינתן, שומרת לעצמה "רקמה ממוחשבת" את הזכות לערוך שינויים ו\או שדרוגים בתנאים אילו על פי צרכיה. שימוש באתר לאחר פרסום שינויים אילו מחייב את המשתמש לפעול בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש החדשים.

שינויים באתר. "רקמה ממוחשבת" עשויה מדי פעם לערוך שינויים מבניים ואחרים באתר, או עם או ללא הודעה מראש להפסיק את פעילות האתר או להפעיל אתר\ים משודרגים או חדשים, וזאת מבלי לקחת אחריות כלפי המשתמש או כל צד שלישי.

אחר. הסכם תנאי שימוש זה מעגן בתוכו הסכמים והבנות שבין "רקמה ממוחשבת" והגולשים באתר בכל הקשור לנושאים המוזכרים בהסכם זה. הסכם זה מבטל כל הסכם או הצעה שניתנו בעל פה או בכתב לפניו. הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל המכילים נושאים המוזכרים בו או המושלכים ממנו. יצוין כי בנוסף לכל האמור לעיל מובן ומוסכם על המשתמש באתר כי בהזמנת עבודה מ"רקמה ממוחשבת" – המרכז הישראלי לשירותי דיגיטציה ורקמה, הוא למעשה ניכנס לחוזה המחייב את שני הצדדים בכל הקשור לרכישה של שירותי רקמה, והזמנת פריטים דרך הכלים לעומדים לרשותו באמצעותנו. המשתמש מקבל על עצמו אחריות על תשלום מלוא התמורה עבור הזמנת הפריט\ים הרקומים. ומקבל על עצמו בהסכמה לפעול מול "רקמה ממוחשבת" בתום לב ובהתאם לאמור בתנאי שימוש אילו.

כל הזכויות לתקנון אתר זה ולתוכנו שמורות ל"רקמה ממוחשבת" - המרכז הישראלי לשירותי דיגיטציה ורקמה.


רקמה ממוחשבת
אודות
תקנון אתר
הסכם סודיות
הצעת מחיר
צור קשר

שאלות והבהרות בנושא מדיניות ותנאי שימוש באתר רקמה ממוחשבת ניתן להפנות דרך דף "צור קשר". כאשר נקבל את השאלות לידנו הן ימוינו לפי נושאים ולאחר מכן נשיב עליהן לפי יכולתנו, שאלות ונושאים שנימצא מתאימים ומעניינות לשאר הגולשים נפרסם בעמוד שאלות ותשובות.

 ריקמה ממוחשבת |  מכונות ריקמה |  שירותי דיגיטציה |  קד"מ ופרסום |  יודאיקה |  ריקמה באופנה |  מתנות רקומות |  הצעת מחיר |  צור קשר |  אודות |  תקנון |  מדיניות פרטיות |  הערכת מחיר עצמית |  שאלות ותשובות |  מאמרים |  פאצ'ים |  מדריך רקמה ממוחשבת |  מפת האתר |  בגדי עבודה |  מגבות רקומות |  רקמה על חולצות |  קישורים לדוגמאות רקמה

       חבר באיגוד לשכות המסחר

כל הזכויות שמורות לרקמה ממוחשבת 2008-2014 ©
אתה נמצא בדף: רקמה ממוחשבת | תקנון אתר